Vyučující

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., vedoucí oddělení

Zabývá se dějinámi religionistiky, teorií a metodami religionistiky, kognitivní religionistikou, filozofii náboženství, reflexi ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti.

tomas.bubik@upol.cz

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Zabývá se novými náboženskými hnutími, antropologií a sociologií náboženství a indickými tradicemi.

dusan.luzny@upol.cz

 Mgr. Jakub Havlíček, PhD.

Zabývá se antropologií náboženství, spojením národních a etnických identit, náboženstvím a vzděláváním, náboženstvím v současné české společnosti, náboženskými tradicemi Japonska a tematikou náboženství na sociálních sítích.

jakub.havlicek@upol.cz

Mgr. Silvie Kotherová, PhD., výzkumná pracovnice

Zabývá se studiem buddhismu, kognitivní religionistikou a teorií a metodologií religionistiky.

silvie.kotherova@upol.cz

PhDr. Daniel Topinka, PhD.

Zabývá se studiem islámu, sociologií náboženství a problematikou nábožensky motivované migrace. 

daniel.topinka@upol.cz

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD.

Zabývá se studiem magie a čarodějnictví v Africe, rituálním chováním a současnou náboženskou scénou subsaharské Afriky

katerina.mildnerova@upol.cz

Image result for bugel walerian Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr hab.

Zabývá se komplexním studiem východního křesťanství, vztahy mezi křesťanskými denominacemi, geografií náboženství, náboženskými východisky etiky, rituálními aspekty starověkých náboženství a antropologickými východisky liturgického i profánního slavení.
walerian.bugel@upol.cz
Atko-Sulhan Remmel, PhD., výzkumný pracovník

Zabývá se studiem moderního bezvěrectví, ateismu, studiem sekularizace a sekularity v Estonsku, vztahem náboženství a vědy.

atko.remmel@ut.ee

Prof. Anita Stašuláne, PhD., výzkumná pracovnice

Zabývá se studiem moderních forem bezvěrectví a ateizmu, novými náboženskými hnutími, studiem mládeže a subkultury.

anita.stasulane@du.lv

Externí vyučující:

Mgr. Rudolf Havelka, PhD.

Mgr. Daniel Soukup, PhD.