Vyučující

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., vedoucí oddělení

Zabývá se dějinámi religionistiky, teorií a metodami religionistiky, kognitivní religionistikou, filozofii náboženství, reflexi ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti.

Životopis a publikace

tomas.bubik@upol.cz

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Zabývá se novými náboženskými hnutími, antropologií a sociologií náboženství a indickými tradicemi.

dusan.luzny@upol.cz

 Mgr. Jakub Havlíček, PhD.

Zabývá se antropologií náboženství, spojením národních a etnických identit, náboženstvím a vzděláváním, náboženstvím v současné české společnosti, náboženskými tradicemi Japonska a tematikou náboženství na sociálních sítích.

jakub.havlicek@upol.cz

Mgr. Silvie Kotherová, PhD., výzkumná pracovnice

Zabývá se studiem buddhismu, kognitivní religionistikou a teorií a metodologií religionistiky.

silvie.kotherova@upol.cz

PhDr. Daniel Topinka, PhD.

Zabývá se studiem islámu, sociologií náboženství a problematikou nábožensky motivované migrace. 

daniel.topinka@upol.cz

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD.

Zabývá se studiem magie a čarodějnictví v Africe, rituálním chováním a současnou náboženskou scénou subsaharské Afriky

katerina.mildnerova@upol.cz

Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. - Koalice pro Hradec Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

Pravěká náboženství; kognitivní religionistika; geografie náboženství
rudolf.havelka@email.cz
Atko-Sulhan Remmel, PhD., výzkumný pracovník

Zabývá se studiem moderního bezvěrectví, ateismu, studiem sekularizace a sekularity v Estonsku, vztahem náboženství a vědy.

atko.remmel@ut.ee

Prof. Anita Stašuláne, PhD., výzkumná pracovnice

Zabývá se studiem moderních forem bezvěrectví a ateizmu, novými náboženskými hnutími, studiem mládeže a subkultury.

anita.stasulane@du.lv