Vyučující

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Zabývá se dějinami religionistiky, teoriemi a metodami religionistiky, kognitivním výzkumem náboženství, studiem ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti a filozofií náboženství. Životopis a publikace naleznete v CV and Publications.

tomas.bubik@upol.cz

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Zabývá se novými náboženskými hnutími, antropologií a sociologií náboženství a indickými tradicemi.

dusan.luzny@upol.cz

Mgr. Silvie Kotherová, PhD.

Zabývá se studiem buddhismu, kognitivní religionistikou a teorií a metodologií religionistiky.

silvie.kotherova@upol.cz

doc. PhDr. Daniel Topinka, PhD.

Zabývá se studiem islámu, sociologií náboženství a problematikou nábožensky motivované migrace. 

daniel.topinka@upol.cz

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD.

Zabývá se studiem magie a čarodějnictví v Africe, rituálním chováním a současnou náboženskou scénou subsaharské Afriky.

katerina.mildnerova@upol.cz

Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

Zabývá se pravěkými náboženstvími, kognitivní religionistikou a geografií náboženství

Doktorandi: Mgr. Radim Byrtus (Téma dizertace: Mezigenerační přenos víry v rodinách Rozhodných křesťanů)

Mgr. Olga Čejková (Téma dizertace: Religiózní prvky v myslivosti)

Mgr. Jaroslav Hurtík (Téma dizertace: Náboženská konverze ve vězení)

Mgr. Lenka Jedličková, Ph.D. (Téma dizertace: Spiritualita v manažerských profesích)

Mgr. Klára Kubálková (Téma dizertace: Česká ufologie a dvě perspektivy interpretace „nevysvětlitelného“)

Cezary A. Mizia, Ph.D. (Téma dizertace: Turismus a náboženství v Polsku)

Mgr. Markéta Muczková (Téma dizertace: Amulet: Intuitivní pomocník nebo strategická volba?)

Mgr. Nikola Svobodníková (Téma dizertace: Averroes, De distinctione sexus a židovská žena ve středověku)

Mgr. Michaela Šimonová (Téma dizertace: Postava Loki v současných mediích)

Mgr. Vilém Škuta (Téma dizertace: Náboženství a sport: náboženská sebeidentifikace a tolerance izraelských fotbalových organizací)