Úvod

Oddělení religionistiky je odborným pracovištěm, jež se specializuje na sekulární výzkum náboženství ve všech jeho aspektech a zajišťuje výuku oboru Religionistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Na tomto pracovišti je možno studovat bakalářské, magisterské a doktorské studium religionistiky.

Výzkumné aktivity členů jsou zaměřeny na sociologický, antropologický a kognitivní výzkum náboženství, konkrétně na studium dějin náboženství, současné religiozity, nových náboženských hnutí, na studium ateizmu, bezvěrectví, magie a čarodějnictví v moderních společnostech.

Pracoviště pravidelně organizuje religionistické konference, na které zve významné české i světové odborníky, vydává elektronický časopis e-Rhizome v anglickém jazyce, spolupracuje s řadou významných domácích i zahraničních univerzitních pracovišť. V roce 2020 pracoviště zahájí činnost experimentální laboratoře pro kognitivní výzkum pod názvem CO-LAB, ve které budou využívány nejmodernější výzkumné technologie pro studium fyziologických a kognitivních aktivit člověka.