Úvod

Oddělení religionistiky je odborným pracovištěm, jež se specializuje na sekulární výzkum náboženství ve všech jeho aspektech a zajišťuje výuku oboru Religionistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Na tomto pracovišti je možno studovat bakalářské, magisterské a doktorské studium religionistiky.

Výzkumné aktivity členů jsou zaměřeny na kognitivní, sociologický a antropologický výzkum náboženství, konkrétně na studium dějin náboženství, současné religiozity, nových náboženských hnutí či na studium ateizmu a bezvěrectví v moderních společnostech.

Pracoviště organizuje religionistické konference, na které zve významné české i světové odborníky, vydává elektronický časopis e-Rhizome v anglickém jazyce, spolupracuje s řadou významných domácích i zahraničních univerzitních pracovišť. V roce 2021 pracoviště zahájilo činnost experimentální laboratoře pro kognitivní výzkum náboženství pod názvem CO-LAB, ve které budou využívány nejmodernější výzkumné technologie pro studium fyziologických a kognitivních aktivit člověka.