Úvod

Oddělení religionistiky je odborným pracovištěm, jež se specializuje na sekulární výzkum náboženství ve všech jeho aspektech a zajišťuje výuku oboru Religionistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Toto pracoviště vzniklo v roce 2016 jako jedna ze součástí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, jejíž členové participují na výuce tohoto oboru a výzkumných aktivitách. Ty jsou zaměřeny na sociologický, antropologický a kognitivní výzkum náboženství, konkrétně na studium ateizmu a bezvěrectví v moderní společnosti, na výzkum současné religiozity, nových náboženských hnutí, magie a čarodějnictví, dále na experimentální výzkum nábožensky motivované sebekontroly a repetitivního chování, jakož i na studium náboženských tradic Evropy, Ásie, Afriky a střední a jižní Ameriky.

Pracoviště každoročně organizuje religionistické konference, na které zve významné české i světové odborníky, vydává elektronický časopis e-Rhizome v anglickém jazyce, spolupracuje s řadou významných domácích i zahraničních univerzitních pracovišť. V roce 2020 pracoviště zahájí činnost experimentální laboratoře pro kognitivní výzkum pod názvem CO-LAB, ve které budou využívány nejmodernější výzkumné technologie pro studium fyziologických a kognitivních aktivit člověka.