Úvod

Religionistika jako akademický obor byla na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci založená v roce 2016 a je zajišťována vyučujícími katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. V současnosti lze v tomto oboru studovat bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr.) a doktorské studium (Ph.D.).

V Olomouci se zabýváme zejména experimentálním výzkumem náboženství, problematikou ateizmu a bezvěrectví a studiem současných podob religiozity.

Řada výzkumných aktivit je realizována v kognitivní laboratoři CO-LAB, která disponuje speciálními technologiemi, jako jsou např. eye-tracking (měření oční pohybové aktivity), MOCAP (měření pohybové aktivity těla), virtulní realita v kombinaci s eye-trackingem (měření oční akvitivity ve virtuálním prostředí), EEG (měření mozkové aktivity).

Zde můžete shlédnout krátké propagační video o religionistice v Olomoci a také o naší kognitivní laboratoři: