Pro uchazeče

Magisterské studium religionistiky je dvouoborové maior / minor v prezenční formě.

V Olomouci se studuje religionistika dvouoborově, tedy v kombinaci s různými obory na fakultě. Dokonce je možné ji studovat i v kombinaci s oborem, který je nabízen jinou fakultou univerzity. S ohledem na dvouoborovou koncepci však doporučujeme kombinaci buď s nějakým jazykem anebo s kulturní antropologií, sociologií, filozofií, historií, judaistikou či dle vlastních preferencí. Garantem studia je doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., na kterého se můžete obracet s bližšími dotazy. Kontakt: tomas.bubik@upol.cz

Další zajímavé informace o oboru naleznete zde: https://newstudujreligionistiku.upol.cz/

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml