Témata diplomových prací

 

Následující návrhy je možno využít jako inspiraci:

Ateizmus a česká společnost

Současná kognitivní pojetí rituálů

Pontifikát Papeže Františka z pohledu vybrané náboženské skupiny

Výzkum funerální religiozity

Prosocialita a náboženské chování

Náboženství a turizmus v Polsku

Současný antiklerikalizmus

Postoje k islámu v české sekulární společnosti

Podoby bezvěrectví u české mládeže

Religiózní aspekty v počítačových hrách