Charakter studia

Religionistika se na Filozofické fakultě UP studuje jako dvouoborové, bakalářské, prezenční studium. Tento obor je tedy možné studovat pouze v kombinaci s nějakým dalším studijním oborem vypisovaným Filozofickou fakultou, případně některou z jiných fakult univerzity. S ohledem na dvouoborovou koncepci studia religionistiky jsou vhodné kombinace s nějakým jazykem (čínština, korejština, japonština, latina, germanistika, francoužština aj.) anebo např. s kulturní antropologií, sociologií, psychologií, archeologií, filozofií, historií, judaistikou, politilogií, žurnalistikou či jakýmkoli jiným oborem.

 

Oborové studium religionistiky na naší fakultě je metodologicky orientováno na sociologický, antropologický a kognitivní studium náboženství. V těchto přístupech získají studenti hlavní dovednosti.

 

Skladba výuky sestává s povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů:

1) Povinné předměty tvoří jádro oboru, které je standardizováno a patří do něj předměty jako např.: Úvod do religionistiky, Teorie a metodologie religionistiky, Dějiny religionistiky, Sociologie náboženství, Antropologie náboženství, Kognitivní religionistika, Judaismus, Křesťanství, Islám, Buddhismus, Dějiny náboženství a další.

2) Povinně volitelné předměty toto oborové jádro rozšiřují a student/ka si je volí na základě svých oborových priorit. Jedná se o předměty jako např.: Rituál, Hinduismus, Tradiční religiozita mimoevropských národů, Kvalitativní metody výzkumu, Filozofie náboženství, Netradiční náboženské skupiny a jejich výzkum, Psychologie náboženství, Pravěká náboženství, Moderní ateizmus a bezvěrectví a další.

3) Volitelné předměty jsou takové předměty, které vypisují jednotlivé katedry Filozofické katedry a student/ka si je zapisuje vyloženě na základě vlastního zájmu, který vůbec nemusí souviset s jeho oborem studia. Zde jsou příklady: Antická filozofie, Psychofyziologie, Dějiny pozdního středověku, Současné politické myšlení a mnoho dalších.