Pro uchazeče

Bakalářské studium religionistiky je dvouoborové maior / minor v prezenční formě.

V Olomouci se studuje religionistika dvouoborově, tedy v kombinaci s různými obory na fakultě. Dokonce je možné ji studovat i v kombinaci s oborem, který je nabízen jinou fakultou univerzity. S ohledem na dvouoborovou koncepci však doporučujeme kombinaci buď s nějakým jazykem anebo s kulturní antropologií, sociologií, filozofií, historií, judaistikou či dle vlastních preferencí. Garantem studia je Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D., na kterou se můžete obracet s bližšími dotazy.

Kontakt: silvie. kotherova@upol.cz

Všechny důležité informace o povaze oboru a přijímacím řízení naleznete zde: https://newstudujreligionistiku.upol.cz/

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml