Laboratoř

Oddělení religionistiky získalo v roce 2017 dva grantové projekty OP VVV na zřízení doktorského studia religionistiky. V rámci tohoto studia budou rozvíjeny tři metodologického přístupy: sociologický, antropologický a kognitivní. Z důvodu kognitivního, experimentálně zaměřeného přístupu, bude zřízena laboratoř CO-LAB, která bude používat k výzkumu nábožensky stimulované kognice nejmodernější technologie jako např.: stacionární a mobilní EEG, stacionární a mobilní Eye trackingové zařízení, Motion Capture System, virtuální a 3D projekci, termokameru a další.

Laboratoř zahájí svou činnost na podzim 2020.

Hlavním zaměřením experimentálního výzkumu laboratoře bude nábožensky motivovaná sebekontrola, problematika rituálního chování a studium biologických předpokladů mravního jednání.

 

Členy projektového týmu jsou:

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., řešitel projektu a vedoucí laboratoře

Doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.

Mgr. Petr Adámek

Mgr. Michal Muller, Ph.D.