Kognitivní laboratoř CO-LAB

 
Vybudování kognitivní laboratoře CO-LAB, která je výzkumným zázemím zejména pro doktorský studijní program Religionistika, je výsledkem dvou projektů OP VVV realizovaných v letech 2018-2022. Její činnost byla oficiálně zahájená v září 2021 a první výzkumy v ní začaly probíhat v roce 2022.

Zázemí laboratoře má celkem 200m2. Sestává z výzkumné místnosti, kde je umístěna jednotka pro snímání pohybu a imerzivní virtuální realita, dále z místnosti pro eye-tracking a EEG kabiny. Součástí laboratoře je také seminární učebna, kancelář s příruční knihovnou a doktorandovna.

 

Členové výzkumného týmu:

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., vedoucí laboratoře

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. (katedra geoinformatiky PřF UPOL)

Mgr. Markéta Muczková, doktorandka

 

Konzultanti:

doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (katedra biomechaniky FTK UPOL)

Mgr. Tomáš Klein, Ph.D. (katedra biomechaniky FTK UPOL)

Mgr. Michal Müller, Ph.D. (katedra ekonomických a manažerských studií FF UPOL)

 

Vybavení laboratoře:

stacionární eye-tracking (Tobii Pro Lab 250)

eye-trackingové brýle (Tobii)

Motion Capture System (Vicon)

Imerzivní VR brýle (Varjo XR3) s klíčovacím prostředím

EEG (TrueScan 32)

 

V tomto roce společně s doktorandy realizujeme projekt IGA 2023 s názvem „Experimentální výzkum vlivu nenáboženské identity na preferenční chování – doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., řešitel). Celkový výzkumný vzorek je 85 participantů. Na začátku příštího roku budeme data zpracovávat do podoby odborného článku.

Současně připravujeme následující výzkumné designy:

1. výzkum rituálního chování u věřících i nevěřících (MOCAP v kombinaci s virtuální realitou)

2. výzkum náboženských představ pomocí AI (eye-tracking)

3. výzkum kontraintuitivity pomocí eye-trackingu (eye-tracking)