Výsledky studentské soutěže 2020

 

Milé studentky a studenti středních škol,

 

letošní březen se nezadržitelně posunul ke svému dovršení. Je to již měsíc, co jste zaslali své texty a my jsme slíbili, že vyhodnotíme vaše snažení.

Předně bych vám všem chtěl poděkovat za zapojení se do soutěže o nejlepší středoškolskou esej o náboženství, kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. Za to, že jste se rozhodli popasovat se s touto výzvou; za odvahu, s níž jste zpracovávali téma, jež pro mnohé z vás bylo osobní, i za upřímnost, s jakou jste nejednou dovolili nahlédnout do svého nitra a hledání. A stejně tak i za čas, který jste věnovali jak pátrání po zdrojích a promýšlení tam nalezených poznatků, tak i snahám o co nejnápaditější oblečení svých úvah do hávu slov.

Hodnocení je věc nesnadná a někdy i choulostivá – proto jsme je neponechali na (z)vůli jednotlivce a zapojili rovněž naše studenty, jimž vaše perspektiva je přece jen generačně bližší. Společně jsme pak, v zájmu co největší objektivity, stanovili různohledisková kritéria, podle nichž evaluace probíhala (shoda obsahu se zvoleným tématem; celistvost uchopení zadání; odkazování na zdroje a jejich šíře; nápaditost a originalita zpracování; stylistická i jazyková úroveň).

Nebudu vás již déle napínat, a tak přejdu k zodpovězení otázky, která vás „žhaví“ asi nejvíce: jak to tedy dopadlo? S uvedením běžných tří „medailových“ příček takto:

  1. místo: Tamara Janečková (Slovanské gymnázium Olomouc)
  2. místo: Eliška Žáková (gymnázium Varnsdorf)
  3. místo: Kateřina Barotová (gymnázium Olomouc-Hejčín)

Ve sportu se běžně říká: ‚Sláva vítězům a čest poraženým‘. Avšak v případě této soutěže je to trochu jinak: poražení nejsou, protože kromě tří vyhlášených ‚šampionů‘ jste se vítězi stali všichni – zvítězili jste tím, že jste zvedli pomyslnou hozenou rukavici a zapojili se. A kdo ví, zda se v budoucnu nestanete i našimi studenty…

 

doc. Walerian Bugel

koordinátor soutěže