Doktorské studium

Doktorské studium religionistiky bude zahájeno v září 2021.

Studium bude čtyřleté v prezenční i kombinované formě. Přihlášky budeme přijímat do 28. února 2021. Přijímací řízení proběhne v průběhu května téhož roku.