Témata bakalářských prací

Následující témata je možno využít pro inspiraci:

 • Religiozita současných Ukrajinských imigrantů ve vybrané lokalitě ČR
 • Kognitivní výzkum náboženských představ mladé generace
 • Náboženství v muzeu
 • Charakter náboženských poutí a poutnictví v současnosti: olomoucký Svatý Kopeček
 • Islám a muslimové v učebnicích ZŠ po roce 1990
 • Kognitivní výzkum ritualizovaného chování u nevěřících
 • Křesťanství v českých médiích
 • Život vybrané katolické farnosti olomoucké arcidiecéze v období komunismu
 • Výzkumy české religiozity v období komunismu
 • Postoje českých katolíků k homosexualitě
 • Religiozita olomouckých Vietnamců
 • Ateizmus na internetu