Témata bakalářských prací

 

NÁVRHY (2017) – možno využít je jako inspiraci

1) Religiozita současných Ukrajinských imigrantů ve vybrané lokalitě ČR

2) Charakter náboženských poutí a poutnictví v současnosti: olomoucký Svatý Kopeček

3) Islám a muslimové v učebnicích ZŠ po roce 1990

4) Islám v časopisech Katolický týdeník a Český bratr

5) Život vybrané katolické farnosti olomoucké arcidiecéze v období komunismu

6) Slezský rodák Pavel Šebesta a jeho pojetí náboženství Pygmejů

7) Socioložka Erika Kadlecová a její výzkumy české religiozity v období komunismu

8) Jak se ateista Vítězslav Gardavský dívá na cestu k bohu?

9) Recepce problému historického Ježíše v českém myšlení

10) Obraz Jana Husa v českém volnomyšlenkářském hnutí

11) Fenomén křesťanství v díle filozofa Jan Blahoslava Kozáka

12) Postoje českých katolíků k homosexualitě

13) Současní katolíci a Jan Hus

14) Náboženská symbolika používaná při tetování

15) Religiozita olomouckých Vietnamců

16) Ateizmus na internetu

17) Pontifikát Papeže Františka z pohledu českých katolických médií

18) Vztah  vědy a víry  v díle filozofa Emanuela Rádla

19) Indolog Vincenc Lesný a jeho pojetí indických náboženství

20) Rituální chování z pohledu kognitivní věd