Studentská soutěž

Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci k 15. lednu 2018 vyhlasilo soutěž o nejlepší středoškolskou práci na jedno z následujících témat:

 

V co Češi věří?

Je náboženské násilí špatné za všech okolností?

Proč lidé věří v Boha či bohy?

Proč může být i bezvěrec či ateista dobrým člověkem?

Je náboženská víra protikladem vědy?

 

Religionistika jako moderní věda studuje různá náboženství, rituály, podoby víry či jejich strukturu v historické perspektivě včetně podobností a rozdílů mezi nimi. Tím napomáhá k lepšímu pochopení nejen nábožensky motivovaného chování, ale i povahy kultur, etnik a národů.

Pokuste se i Vy zamyslet nad některou z výše uvedených otázek a pojednat o ní. Pokud se Vám práce zdaří, může být oceněná jednou z cen:

  1. cena: 5 000 Kč a odborná kniha
  2. cena: 3 000 Kč a odborná kniha
  3. cena: 2 000 Kč a odborná kniha

Vypracovanou esej v minimálním rozsahu 1200 slov zašlete do 28. února 2018 na adresu tomas.bubik@upol.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 31. března 2018 a zveřejněny na této webové adrese a také na: http://www.ksoc.upol.cz/o_nas/aktuality.html