Středoškolská soutěž 2020

 

Oddělení religionistiky Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje

 

Soutěž o nejlepší středoškolskou esej o náboženství

 

Své zamyšlení koncipujte v rámci jednoho z nabízených témat:

1) Je tolerance hodnotou všech světových náboženství?

2) Jaký význam má náboženství pro věřící lidi?

3) Lze hovořit (a v jakém smyslu) o náboženských kořenech naší kultury?

4) Co mají společného náboženské obřady a každodenní rituály přítomné v životě lidí?

5) K jakým změnám v praktikování náboženské víry dochází v soudobé společnosti oproti minulému století?

 

Nejlepší práce budou na základě odborného posouzení oceněny odbornou knihou a finanční částkou (1. cena: 4 000 Kč; 2. cena: 3 000 Kč; 3. cena: 2 000 Kč). Minimální rozsah eseje je 1200 slov; termín vypracování do 29. února 2020. Svůj text zašlete na následující adresu: walerian.bugel@upol.cz

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 31. března 2020 a zveřejněny na adrese: https://religionistika.upol.cz/studentska-soutez/

 

Religionistika jako moderní věda studuje různá náboženství, rituály, podoby víry či jejich strukturu v historické perspektivě včetně podobností a rozdílů mezi nimi. Tím napomáhá k lepšímu pochopení nejen nábožensky motivovaného chování, ale i povahy kultur, etnik a národů. Možná, že se stane i oborem, v němž Vy získáte svou specializaci.

 

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., garant oboru religionistika na Univerzitě Palackého v Olomouci

Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr hab., koordinátor studentské soutěže