Časopis

e-Rhizome je on-line odborný časopis zaměřený na akademické studium náboženství, společnosti, kultury a kognice. Adresa časopisu: http://www.e-rhizome.upol.cz/

Časopis vydává od roku 2019 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a to dvakrát ročně v anglickém jazyce. Jeho redakci pod vedením Tomáše Bubíka zajišťuje katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Jedním z důležitých postulátů časopisu je poznatek, že (post) moderní společnost může být charakterizována rozmanitostí sociálních spojení, obrovskou variabilitou individuálního chování, kočovným, tj. nezakořeněným pojetím myšlení a života.

Hlavním cílem časopisu je studium člověka a společnosti z hlediska různých oborů, jako jsou zejména religionistika, sociologie, antropologie, historiografie a kognitivní vědy. Dalším cílem je vytvoření platformy pro mezinárodní vědeckou diskusi a podporu výzkumu nejen v humanitních, ale přírodních vědách. Časopis publikuje vědecké články, recenze knih, diskuse a zprávy o důležitých vědeckých událostech.

e-Rhizome používá elektronický systém ACTAVIA.