3. Konference

Ve dnech 4.  ̶  5. října  2018 organizuje Oddělení religionistiky Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie konferenci na téma: NÁBOŽENSKÝ RITUÁL V INTERDICIPLINÁRNÍ PERSPEKTIVĚ

Program konference

Kniha abstraktů

 

Tématem letošního ročníku Olomoucké religionistické konference je náboženský rituál v interdisciplinární perspektivě. Vítány jsou příspěvky autorů z různých sociálně vědních subdisciplín souvisejících s oborem religionistiky, jako jsou antropologie náboženství, sociologie náboženství, historie náboženství, kognitivní vědy a jiné. Cílem konference je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé teoretické a metodologické přístupy a umožnit jim prezentovat výsledky vlastního výzkumu náboženských rituálů v současném světě a také v historii různých náboženských tradic. Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející:

Doc. Dalibor Antalík, Dr. (Filosofická fakulta, Univerzita Karlova) a Mgr. Martin Lang, Ph.D.  (Filosofická fakulta, Masarykova Univerzita)

Formát konference: Svůj příspěvek můžete prezentovat formou přednášky s předpokládanou délkou 20 minut, po které bude následovat krátká diskuze.

Konferenční poplatek: 800 Kč pro aktivní účastníky/ 400 Kč pro studenty DSP (společná večeře a občerstvení formou banketu zahrnuty; dopravu a ubytování si účastníci hradí sami).

Konferenční poplatek prosím uhraďte na bankovní účet do konce září:

CZK účet: 19-1096330227/0100
EURO účet: 43-3855090287/0100
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT code: KOMBCZPPxxx
Variabilní symbol: 992103071

Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle časopisu e-Rhizome.

 

Výbor konference: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.; Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.; Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.; Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.; Mgr. Tomáš Drápela, Ph.D.