2. Konference

Ve dnech 20.  ̶  21. 9. 2017 naše pracoviště organizovalo v pořadí konferenci pod názvem Olomoucká religionistická konference, 2. ročník. Místem konání byla Kaple Božího těla, Umělecké Centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, Olomouc).

 

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

 

Konference byla rozdělena do dvou hlavních tematických sekcí:

A. Interdisciplinární sekce o magii a čarodějnictví (20. září 2017)

Mezinárodní interdisciplinární sekce poskytne prostor pro setkání vědců bádajících o čarodějnictví, magii, vampyrismu a dalších příbuzných tématech. Téma bude pojednáno v kontextu jak evropské historie, tak kulturní antropologie zkoumající proměny těchto tradičních religiozit v současném světě, zvláště pak v subsaharské Africe. Akce vybízí k účasti odborníky z oblasti medievalistiky, regionální historie, sociální a kulturní antropologie, religionistiky a folkloristiky, kteří jsou otevřeni vzájemné diskuzi a hledání ideových paralel napříč vědními obory, teoretickými přístupy a kulturními areály. Sekce je rozdělena do dvou panelů – historického panelu s jednacími jazyky němčinou a češtinou (simultánní tlumočení zajištěno) a antropologického panelu v anglickém jazyce (bez tlumočení).

Hlavní přednášející historického panelu: Univ. Doz. Manfred Tschaikner, Universität Wien

Hlavní přednášející antropologického panelu: dr. Isak Niehaus, Brunel University London

 

B. Všeobecná religionistická sekce (21.  září 2017)

Cílem všeobecné religionistické sekce je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé přístupy v akademickém studiu náboženství. Konference se neomezuje na jednu oborovou disciplínu, religionistiku chápe jako široké pole, v němž se setkávají a vzájemně obohacují badatelé a badatelky z různých vědních disciplín, které spojuje zájem o studium náboženství v jeho různých kontextech. Konference umožňuje prezentovat výsledky výzkumu týkajících se náboženské situace v České a Slovenské republice, náboženství a spirituality v současném světě, aktuálních metodologických přístupů v oblasti studia náboženství, kritické reflexe dějin religionistického bádání. Jednacím jazykem religionistické sekce je čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející: prof. Milan Kováč, Univerzita Komenského v Bratislavě

Hlavní přednášející: prof. Josef Kandert, Karlova Univerzita v Praze