1. Konference

 Ve dnech  6. – 7. 10. 2016  naše pracoviště organizovalo v pořadí 1. religionistickou konferenci pod názvem Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky. Uskutečnila v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, třída Svobody 26, Olomouc

 

PROGRAM KONFERENCE JE DOSTUPNÝ  ZDE.

 

Konference byla rozdělena do čtyř částí: 

Tematická část: umožňovala prezentovat výsledky výzkumu v podobě konferenčního příspěvku v následujících oblastech: náboženská situace v České a Slovenské republice; náboženství a spiritualita v současném světě; aktuální metodologické přístupy v oblasti studia náboženství; kritická reflexe dějin religionistického bádání.

Otevřená část: umožňovala prezentovat konferenční příspěvky na jakékoli odborné téma.

Diskusní část: v rámci kulatého stolu byli pozvaní odborníci k diskusi o povaze bezvěrectví a ateizmu v moderní společnosti.

Studentská část: pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia různých oborů.